Echtscheidingsbemiddeling

Een moeilijk en emotioneel proces

Als u uit elkaar gaat moet de bestaande gezamenlijke financiële situatie volledig worden opengebroken en verdeeld. Tegelijkertijd moet u uw eigen leven weer oppakken en opnieuw financieel inrichten. De keuzes die u maakt bij deze verdeling beïnvloeden vaak ook uw persoonlijke mogelijkheden voor de toekomst. Bovendien krijgt u te maken met een groot aantal regels en wetten, onder andere op fiscaal en juridisch gebied. Alles wat zeker was is in één keer onzeker geworden. Waar ga ik wonen? Hebben we beiden voldoende inkomen om van te leven? Hoe gaan we de zorg voor de kinderen regelen? Wij bieden u deskundige en onafhankelijke hulp, zodat u snel weer duidelijkheid heeft.


Uw meerwaarde en uw voordeel

Van As Financieel Advies werkt samen met een aantal gespecialiseerde echtscheidingsadvocaten die lid zijn van de VFAS, Vereniging van Familierecht, Advocaten Scheidingsmediators. Door het inschakelen van Van As Financieel Advies bespaart u op de advocatenkosten, die gangbaar een veel hoger tarief hanteren. Bovendien is het inschakelen van een financieel planner in dit traject van toegevoegde waarde voor het bepalen van uw toekomstige financiële ruimte.


Echtscheidingsbemiddeling

Indien u samen in staat bent om tot een waardige regeling te komen, kunt u kiezen voor echtscheidingsbemiddeling. Beide partijen nemen dan één advocaat en één financieel planner in de arm. Dit is een speciaal voor echtscheidingen opgeleide advocaat, gespecialiseerd in familierecht en met minimaal 5 jaar ervaring. De financieel planner die u inschakelt is eveneens hoog opgeleid, vaak gecertificeerd (FFP) met minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van persoonlijke financiële planning.


De regeling komt tot stand zonder te procederen, volgens van te voren opgestelde regels waaraan beide partners zich te houden hebben. Ook de scheidingsadvocaat en onafhankelijk financieel planner dienen zich te houden aan de gemaakte afspraken.


De bemiddelingsprocedure

De bemiddelingsprocedure verloopt als volgt:


De advocaat gaat na of de partners echt willen scheiden en of de partijen 'geschikt' zijn voor bemiddeling, dus de wil hebben om er samen uit te komen.


Er worden afspraken gemaakt over de manier waarop de bemiddeling plaatsvindt. Na ondertekening door beide partijen, de advocaat en de financieel planner van het stuk waarin de afspraken zijn vastgelegd, kan de bemiddeling beginnen.


De advocaat verzamelt samen met de betrokken partijen alle informatie die nodig is voor de scheiding. Met de gegevens die er dan zijn maakt Van As Financieel Advies als financieel planner een voor beide partijen een duidelijk en volledig overzicht van alles wat er te verdelen is en waarvoor een regeling moet worden getroffen.


De onderhandelingen tussen de (ex-)partners beginnen, waarbij de advocaat erop toeziet dat er evenwicht is tussen de beide partijen en waar nodig informatie verstrekt.


De (ex-)partners maken samen dus de afspraken voor de scheiding.


De advocaat legt het resultaat vast in het zogenaamde echtscheidingsconvenant. En indien er kinderen zijn in een ouderschapsplan op basis waarvan de advocaat zorgt dat er een echtscheiding komt.

Twitter

    Tweets kunnen niet worden geladen
    Klik hier om ze online te bekijken