Financiële planning

Financiële rust krijgt u door financiële planning, een methode om uw situatie op dit gebied in kaart te brengen. Welke persoonlijke doelen heeft u daarbij? Die inventariseren we samen en vervolgens werken we daar gericht naar toe. Er doen zich in uw leven of in uw onderneming tal van financiële risico´s en verandering voor. Financiële planning houdt daar rekening mee. De ontwikkeling hiervan is de start van een proces dat u veel zal opleveren; financieel, maar zeker ook persoonlijk. Het brengt u overzicht en rust. Wij begeleiden u hierin, van start tot in lengte van jaren, of zo lang u wilt!

Inkomensplanning

De kans is groot dat u, net als veel consumenten vandaag de dag, onzeker bent over uw financiële situatie. Wat bezit u nou precies aan financiële zaken, hoe is uw inkomen hierop van invloed en wat is er wel of niet goed geregeld? Misschien zijn er persoonlijke wensen zoals een gezinsuitbreiding of het in deeltijd gaan werken die van invloed zijn op het inkomen. En hoe stel je dat inkomen zeker? Van As Financieel Advies biedt u de mogelijkheid om op een eenvoudige manier uw inkomensplanning helder te stellen en te houden. Dit neemt uw onzekerheid weg en stelt u in staat om de haalbaarheid van uw persoonlijke doelen goed in te schatten.


Vermogensplanning

U wilt vermogen opbouwen. Hiervoor hebt u een strategie nodig, want met het afsluiten van een spaarrekening alleen zult u uw doel niet snel bereiken. Bij de vertaling van uw bruto inkomensstromen naar netto besteedbaar inkomen (NBI) krijgt u inzicht in wat overblijft om dat vermogen op te bouwen. Als Financieel Planner is Robert van As als geen ander in staat om dit “overschot“ te koppelen aan de meest optimale vermogensstrategieën. Met deze aanpak werkt u gericht naar uw doel toe en plant u uw vermogen op uw eigen wijze en tempo. Bij uitstek een heel resultaatgerichte aanpak!


Linking Pin, de tussenschakel

Hebt u het overzicht nog? Stel: uw verzekeringspolissen zijn in beheer bij uw verzekeringsadviseur. Uw accountant controleert uw boekhouding, stelt de jaarcijfers op en doet uw aangifte inkomstenbelasting(IB). Mogelijk raadplicht u ook nog een fiscalist (los van aangifte IB) of beleggingsadviseur. U hebt een vermogensadviseur geraadpleegd die uw beleggingen beheert. U wordt door al deze specialisten geadviseerd maar in de praktijk komt het er wellicht op neer dat u door tijdgebrek zelf te weinig kennis heeft van zaken op het gebied van al deze terreinen om een goede afweging te kunnen maken. U bent waarschijnlijk druk genoeg met het uitzetten van strategieën en het behalen van doelen. Uw overzicht en de communicatie daarover is versnipperd. Jammer als u daardoor kansen laat liggen!


Vaak ook wordt vergeten de vertaalslag te maken naar de privésituatie van wonen, gezin, samen oud worden, eten, drinken en vrolijk zijn. Te vaak ook wordt gekeken naar het verleden en juist te weinig naar de toekomst. Teveel naar fiscaliteit en niet naar riscobereidheid, betaalbaarheid en haalbaarheid. Vaak ook teveel naar het eigen belang en te weinig naar dat van u!


Bij maar al te veel ondernemers en particulieren heeft Van As Financieel Advies deze situatie gesignaleerd. Daaruit is deze dienst ontstaan. ‘Linking Pin‘ is er om u te ontzorgen. Om de communicatie en coördinatie tussen de verschillende adviseurs goed te laten verlopen. De ‘Linking Pin‘ zorgt er op die manier ook voor dat zij elkaar in expertise aanvullen en dat zij niet op hun eigen eilandje blijven zitten. Namens u stelt hij kritische vragen en zorgt ervoor dat er een gezonde mate van controle wordt gevoerd. Er wordt weer gekeken naar het grote geheel van de loopbaan of onderneming, werkomgeving, arbeidsrelatie en de privésituatie. Zo krijgt u weer volledig grip op de situatie.


Pensioen

Uw inkomen later of het inkomen voor uw nabestaanden verdient veel aandacht. Wat betreft uw pensioen wilt u niets of in ieder geval zo weinig mogelijk aan het toeval overlaten en uw zaken goed geregeld hebben. Ook na uw werkzame leven wilt u een comfortabele levensstijl houden. Wij adviseren en communiceren in individuele of collectieve pensioenregelingen. Zo gaat u met een gerust hart de toekomst tegemoet!


Pensioen DGA

Als directeur groot aandeelhouder, DGA, bent u zowel werknemer als werkgever en neemt u een bijzondere positie in. U bepaalt zelf de hoogte van uw inkomen. Daarnaast kunt u zelf bepalen hoe u de pensioenvoorziening inricht. Hiervoor heeft de wet kaders gesteld. Omdat u als DGA zo‘n bijzondere positie inneemt wordt u door de belastingdienst nauwlettend gevolgd. Van As Financieel Advies helpt u om te profiteren van een optimale regeling, binnen die wettelijke kaders. Wij adviseren, communiceren en coördineren in deze bijzondere vorm van pensioenvorming.


Ontslag of arbeidsconflict

Bij een ontslag of arbeidsconflict vraagt u zich af wat te doen. Hoe stel ik mijn recht op WW zeker? Hoe benader ik mijn werkgever? Heb ik aanspraak op een ontslagvergoeding en hoe bereken ik die? Het is echter niet eenvoudig om de juiste antwoorden te vinden voor uw persoonlijke situatie, terwijl deze wel van groot belang zijn! Zij kunnen bepalend zijn voor uw financiële toekomst. U kunt bij Van As Financieel Advies terecht voor advies en begeleiding voor het gehele traject maar ook voor deelgebieden. Dat stelt u in staat om de juiste beslissingen te nemen op een lastig moment.


Levensverzekering, ontwoeker uw polis

Een levensverzekering biedt een oplossing in verschillende situaties. Via levensverzekeringen kunt u sparen of beleggen voor later. Natuurlijk kunt u een levensverzekering ook sluiten om uw hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen, denk aan een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Of u sluit een lijfrentepolis af die u gebruikt als aanvulling op uw inkomen vanaf de pensioendatum. Ook kunt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten als zekerheid naast de hypotheek en/of om uw nabestaanden financieel goed verzorgd achter te laten. Dit is overigens vaak ook een eis van de geldverstrekker. Omdat de premies, kosten en dekkingen voor iedere situatie anders kunnen liggen, helpen wij u graag bij uw keuze.


Door de commotie rondom de woekerpolissen, hebben veel consumenten vragen over het beloofde rendement van dergelijke producten. En of de doelstelling die uitgangspunt was bij het aangaan van de polis nu nog wel haalbaar is. Van As Financieel Advies kijkt of een reparatie van die doelstelling haalbaar is. Uw polissen worden gescreend om er zeker van te zijn dat u in het verleden geen woekerpolis heeft aangeschaft. Mocht dit het geval zijn, dan kijken wij naar de beste oplossing om toch de oorspronkelijke of huidige wensen en doelen te realiseren. Het zogenaamde ‘reddingsplan‘.


Overlijden

U wilt niet iemand in opperste verwarring achterlaten omdat onduidelijk is wat er zou moeten gebeuren na uw overlijden. Vervelende zaken om over na te denken maar wel belangrijk. Van As Financieel Advies neemt de vragen met u door en zorgt indien gewenst voor ondersteuning op het moment dat het nodig is. Of helpt degenen waarvan u aangeeft dat die op dat moment de zaken moeten overnemen. Bij voorkeur zaken die van te voren zijn geregeld en overlegd, zodat mensen niet ineens voor onverwachte vragen en problemen worden gesteld.


Twitter

    Tweets kunnen niet worden geladen
    Klik hier om ze online te bekijken